IV. Ulusal Kadın Temalı Öğrenci Kongresi

Bildiri Gönderimi

A. Bildiri Nedir?

Bildiri, bilimsel toplantılarda sunulmak üzere, araştırmacıların alanlarıyla ilgili bir konuda hazırlamış oldukları bilimsel sunum metnidir. Bildirilerin ilgili alana katkı sağlayacak özgün çalışmalar olması gerekmektedir.

B. Bildiri Özeti Nasıl Hazırlanır?

 i. Bildiri başlığı nasıl olmalıdır?

Metnin başlığı, içeriğe uygun olmalıdır ve mümkün olduğunca az kelimeden oluşmalıdır. “Unutulmamalıdır ki içeriğe uygun seçilen bir başlık, okuyucunun dikkatini daha fazla çekecektir.” Çok kısa bir başlık, içerik hakkında açıklayıcı bir fikir vermeyeceği gibi gereğinden uzun başlıklar da okuyucunun dikkatini dağıtacaktır.

ii. Özet Metni Nasıl Olmalıdır?

İyi yazılmış bir özet, yürütülen çalışmanın amacını ve kapsamını içermelidir. Aynı zamanda özet metne çalışmada kullanılan yöntemler de dahil edilmelidir. Çalışmanın yapısına göre varsa bulgular sayısal ayrıntılarıyla açıklanmalıdır. Çalışmanın sonunda elde edilen sonuçlar da özet metin içerisinde mutlaka yer almalıdır.

Özet formatı nasıl olmalıdır?

* Özet dili Türkçe olmalıdır.
* Özet başlığı BÜYÜK harfle ve koyu renkli yazılmalıdır.
* Özet metni Times New Roman, 12 punto ile yazılmalıdır (Bildiri başlığı, yazar isimleri, kurumları, mail adresleri, Özet ve anahtar kelimelerin tamamı 12 punto olmalıdır).
* Çalışmanın anahtar kelimeleri en az 3 en fazla 5 kelime olmalıdır.
* Özetin kelime sayısı 250-300 arasında olmalıdır (kelime sayısına başlık, yazar ve kurum ismi dahil değildir.)

   • - Metnin satır aralığı 1.25 olmalıdır.
   • - Paragraf başlarında soldan girinti yapılmamalıdır.
   • - Özet metni iki yana yaslı olmalıdır.
   • - Özetler net ve açık ifadeler kullanılarak sade bir dille yazılmalı, konuyla ilgili olmayan ayrıntılar özete eklenilmemelidir.
   • - Özet başlığına verilen dipnotta isim, soyisim, üniversite ve bölümünüzü belirtiniz.

Not: Tam metinler de aynı kurallara göre hazırlanmalıdır. Buna ek olarak;

* Tam metinlerinizin en az 1000 kelime olması gerekmektedir.
* Tam metinlerinizde çalışma alanınıza uygun olarak belirlenen ÖZET, GİRİŞ, SONUÇ ve KAYNAKÇA ya da ÖZET, AMAÇ, KAPSAM, YÖNTEM, BULGULAR, SONUÇ ve KAYNAKÇA bölümlerinin ayrı başlıklar altında gösterilmesi gerekmektedir. Ayrıca yine yazının kapsamına göre yazarca uygun bulunan alt başlıklar da metne dahil edilebilir.
* Metinler APA atıf sistemine uygun olarak hazırlanmalıdır.
* Eğer tam metin içinde grafik veya tablo varsa, puntoları yazının geneline uygun olacak şekilde yazar tarafından belirlenebilir.

APA yazım kuralları için tıklayınız.

Örnek metin için tıklayınız.

C. Bildiri Özetini Yazdıktan Sonraki Süreç Nasıl Olacak?

Yazdığınız bildiri özetinizi, kongre sitesinin iletişim bilgilerinde de bulunan ekaumukok@gmail.com adresinden bize iletmelisiniz. Göndermiş olduğunuz metinler, alanında uzman olan hakem kurulu tarafından çift kör hakemlik sisteme göre değerlendirilecektir. Değerlendirilen metinlerin sonuçları, kabul ya da red olarak 14 Ocak 2022 tarihinde yazarlara bildirilecektir.

D. Daha Önce Sunulmuş Olan Bir Bildiri Bu Kongreye Gönderebilir Mi?

Kongreye gönderilen bildirilerin, daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış ya da sunulmamış olması gerekmektedir.

TOP