IV. Ulusal Kadın Temalı Öğrenci Kongresi

Amaç ve Kapsam

AMAÇ VE KAPSAM

IV. Ulusal Kadın Temalı Öğrenci Kongresi’nin amacı, ülkemizin farklı noktalarında eğitim gören lisans, yüksek lisans ya da doktora öğrencilerinin kadın temalı konu ve problemleri tartışabilmesine olanak sağlayacak akademik bir tartışma ortamı oluşturmaktır. Bu çerçevede kongre, hem kadın temalı konu ve problemlerin farklı perspektiflerden değerlendirilmesi ve varsa çözüm önerilerinin sunulması noktasında bilgi ve düşüncelerin paylaşılmasını sağlamayı hem de öğrencilerin kişisel gelişim ve deneyimlerine katkıda bulunmayı hedeflemektedir. Kongrenin özellikle öğrenci bildirilerini kapsayacak olmasıyla, öğrencilerin birincil kaynaklardan konuyu incelemeleri ve çözüm üretmeye yönelik düşüncelerini tartışmaya açmaları amaçlanmıştır.

 

13-14 Mart 2021, 8 Mart 2022 ve 8 Mayıs 2023 tarihlerinde gerçekleştirmiş olduğumuz kongrelerde olduğu gibi bu yıl da kongremize sosyal bilimlerden güzel sanatlara, fen bilimlerinden mühendisliğe kadar geniş bir yelpazede öğrenci bildirileri kabul edilecektir. Bu anlamda hep arafta kalan, yeri, konumu, değeri, görevi ve hatta varlığı hep tartışma konusu olan ‘kadın’ için farklı disiplinlerden öğrencilere akademik bir ortamda kendi görüşlerini sunma, kendi gerçekliklerini resmetme imkânı sunulacaktır. Öğrenciler, bir yandan “kadın”ın anlam ve değeri ile ilgili kendi görüşlerini sunacak, diğer yandan kendi alanları dışında “kadın” konusunun nasıl ele alındığını da görme fırsatı yakalayacaklardır.

TOP