IV. Ulusal Kadın Temalı Öğrenci Kongresi

Davet Mektubu

Erzurum Teknik Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (ETÜ EKAUM) tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenecek olan "IV. Ulusal Kadın Temalı Öğrenci Kongresi" 24 Mayıs 2024 tarihinde gerçekleştirilecektir.

"IV. Ulusal Kadın Temalı Öğrenci Kongresi"nin amacı, kadın temalı konu ve problemlerin tartışılmasına olanak sağlanarak bu konu ve problemlerin değerlendirilebileceği ve varsa problemlerin çözümü için farklı fikir ya da bakış açılarının sunulabileceği bir tartışma ortamı yaratmaktır. Bunun yanında, farklı disiplinlerden gelen öğrencilerimizin ürettiği bilgi, düşünce ve yaklaşımların akademik bir ortamda paylaşılmasına olanak sağlayarak gelişimlerinin desteklenmesi de amaç edinilmiştir.

‘Kadın’ın ya da ‘kadın olmaklık’ın anlam ve değerinin, eril bir bakış açısına göre belirlenmesi özüne uygun biçimde tanımlanmasına engel olmuştur. Uzun yıllar ‘kadın’, psikolojik ve biyolojik yapısındaki farklılıkları nedeni ile varoluş sorumluluğu noktasında ‘erkek’ ile eşit olarak sayılmamış, değersizleştirilmiş, anlamsızlaştırılmış, nesneleştirilmiş hatta yok sayılmıştır. Ancak 19. yüzyıl itibarı ile yaşanan gelişmeler neticesinde bu kötü talihini yenmeyi başarmış, kendi anlam ve değerini belirlemek üzere hayatın hemen her alanında ‘BEN DE VARIM’ diyebilmiştir.

Bu minvalde Sosyal Bilimlerden Fen Bilimlerine, Mühendislikten Güzel Sanatlara hemen her alanda kongremize ilgi gösterecek tüm katılımcıları tarihin dışında bırakılan ‘kadın’ı anlamaya ve anlamlandırmaya davet ediyoruz.

Bu yıl da Hibrit olarak gerçekleştirilecek kongreye katılım için 250-300 kelimeden oluşan bildiri özetlerinin, 25 Mart 2024 tarihine kadar ekaumukok@gmail.com adresine gönderilmesi gerekmektedir.

Kongreye katılacak tüm özet bildiler çift kör hakemlik sistemi ile değerlendirilecektir.

Kongre Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora düzeyindeki bütün öğrencilere açıktır.

Bildiri sunan katılımcılara, kongre sonunda "Katılım Belgesi" verilecektir.

Editöryel süreçten geçmesi halinde kongrede sunulan bildirilerin tam metinleri,  kongre tarihinden sonra e-kitap olarak yayımlanacaktır.

Saygılarımızla…

TOP