II. Ulusal Kadın Temalı Öğrenci Kongresi

Davet Mektubu

Erzurum Teknik Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenecek olan ‘II. Ulusal Kadın Temalı Öğrenci Kongresi’ 8 Mart 2022 tarihinde gerçekleştirilecektir.

"Ulusal Kadın Temalı Öğrenci Kongresi"nin amacı, kadın temalı konu ve problemlerin tartışılmasına olanak sağlanarak bu konu ve problemlerin değerlendirilebileceği ve varsa problemlerin çözümü için farklı fikir ya da bakış açılarının sunulabileceği bir tartışma ortamı yaratmaktır. Bunun yanında, farklı disiplinlerden gelen öğrencilerimizin ürettiği bilgi, düşünce ve yaklaşımların akademik bir ortamda paylaşılmasına olanak sağlayarak gelişimlerinin desteklenmesi de amaç edinilmiştir.

‘Kadın’ın ya da ‘kadın olmaklık’ın anlam ve değerinin, eril bir bakış açısına göre belirlenmesi özüne uygun biçimde tanımlanmasına engel olmuştur. Uzun yıllar ‘kadın’, psikolojik ve biyolojik yapısındaki farklılıkları nedeni ile varoluş sorumluluğu noktasında ‘erkek’ ile eşit olarak sayılmamış, değersizleştirilmiş, anlamsızlaştırılmış, nesneleştirilmiş hatta yok sayılmıştır. Ancak 19. yüzyıl itibarı ile yaşanan gelişmeler neticesinde bu kötü talihini yenmeyi başarmış, kendi anlam ve değerini belirlemek üzere hayatın hemen her alanında ‘BEN DE VARIM’ diyebilmiştir.

Bu minvalde Sosyal Bilimlerden Fen Bilimlerine, Mühendislikten Güzel Sanatlara hemen her alanda kongremize ilgi gösterecek tüm katılımcıları tarihin dışında bırakılan ‘kadın’ı anlamaya ve anlamlandırmaya davet ediyoruz.

Bu yıl Hibrit olarak gerçekleştirilecek olan kongreye katılım için 250-300 kelimeden oluşan bildiri özetlerinin, 3 Ocak 2022 tarihine kadar ekaumukok@gmail.com adresine gönderilmesi gerekmektedir.

Kongreye katılacak olan tüm özet bildiler çift kör hakemlik sistemi ile değerlendirilecektir.

Kongre Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora düzeyindeki bütün öğrencilere açıktır.

Kongre sonunda bildiri sunan katılımcılara "Katılım Belgesi" verilecektir.

Kongrede sunulan bildirilerin tam metinleri, kongre tarihinden sonra e-kitap olarak yayımlanacaktır.

Saygılarımızla…

TOP